Akcia: automatický dávkovač Cl a pH iba za 740,- € s DPH*

Automatický dávkovač


Poradňa

Ďalšie rady o bazénoch

Celková alkalita a její význam pro upravitelnost bazénové vody

V jednom z mých předešlých článků jsem se pokusil vysvětlit, jaký vliv má pH na účinnost desinfekce bazénové vody chlorem. Víme, že čím nižší je pH, tím vyšší je účinnost chloru a tím víc vzrůstá hodnota oxidačně redukčního potenciálu. Proto je dobré vědět, čím lze nejlépe ovlivnit změny pH ve vodě.

Někteří provozovatelé bazénů ve své praxi narazili na problém s úpravou pH. Buď pH takřka samovolně klesá, a to zejména při desinfekci pomocí plynného chloru, nebo naopak do vody můžete lít nepředstavitelné množství přípravku na snížení pH, ale to klesne jen minimálně. Čím jsou tyto problémy způsobeny? Odpověď je relativně jednoduchá: příliš nízká nebo příliš vysoká celková alkalita.
Všichni, kdo mají co do činění s úpravou bazénové vody, často kladou svým dodavatelům bazénové chemie otázku, o kolik se zvýší nebo sníží pH po přidání 1 kg příslušného přípravku. Potřebný výpočet je velice obtížný. Nejlépe se na takovou otázku získá odpověď prostým vyzkoušením dávky přípravku v menším měřítku. Není to sice metoda vědecká, za to je nejjednodušší, nejrychlejší a nejpřesnější. Jednoduše nalijete do kbelíku 10 litrů vody z bazénu a změříte pH, následně přidáte např. 1 ml přípravku na jeho snížení. Po řádném zamíchání znovu změříte pH a zjistíte, o kolik se snížilo. Pak již jednoduchým přepočtem převedete dávku na celý objem bazénu.

To, že nelze jednoduše spočítat, o kolik se pH změní, způsobuje právě hodnota celkové alkality. Je-li tato hodnota příliš vysoká, bývá také příliš vysoké pH, a navíc vykazuje vysokou míru stability - má tzv. vysoké pufrační schopnosti. Je-li celková alkalita (CA) příliš nízká, pH není stabilní a má velmi velké a časté výkyvy.

CA je dána zejména tzv. uhličitanovou rovnováhou. Ve vodě se přirozeně vyskytují uhličitanové anionty (CO32-), hydrogenuhličitanové anionty (HCO3-) a kyselina uhličitá (H2CO3). Mezi jednotlivými anionty i kyselinou uhličitou existuje rovnováha. Látka, která je kyselá, dokáže ze své molekuly odštěpit vodík. Takový odštěpený vodík (H+) je právě nositelem kyselosti. Naopak látka zásaditá, zvyšující pH, je schopna uvolněný vodíkový kationt přijmout a tím pH zvýšit. Kyselina uhličitá (H2CO3) je sice kyselina slabá, ale je schopna odštěpit postupně dva vodíkové kationty. Uhličitanový aniont (CO32-) naopak dokáže dva vodíkové kationty přijmout. Nejzajímavější ale je hydrogenuhličitanový aniont, ten totiž dokáže jeden vodík odštěpit (v takovém případě se chová jako kyselina), ale také může jeden vodík přijmout (chová se jako zásada). Hydrogenuhličitanový aniont tedy dokáže neutralizovat jak přídavek kyseliny, tak přídavek zásady, vlivem čehož nedojde k žádné změně pH. Uhličitanovou rovnováhu vyjadřuje následující rovnice:

H2CO3 <-> HCO3- <-> CO32-

Příliš vysoká celková alkalita je tedy dána vysokým obsahem hydrogenuhličitanových aniontů. Voda s vysokou CA má velkou neutralizační kapacitu a je velmi nesnadné změnit její pH. Nejdřív je nutné spotřebovat, zneutralizovat, ve vodě přítomné hydrogenuhličitanové anionty a teprve poté se začne pH měnit. Voda s vysokou CA mívá většinou také vysoké pH, a to se nedaří snížit. V takovém případě silně roste spotřeba kyseliny, ale také desinfekce, neboť jak již bylo zmíněno, při vyšším pH významně klesá účinnost chloru.

Příliš nízká celková alkalita znamená, že ve vodě je málo hydrogenuhličitanových iontů. Pak stačí i velmi malá dávka patřičného přípravku na velmi prudké snížení nebo zvýšení pH. V takové vodě se například velmi výrazně sníží pH (i na hodnoty kolem 4,00) pouhým dávkováním plynného chloru a přidávání přípravku na zvýšení pH ho nestačí zvyšovat. I voda se správnou celkovou alkalitou se může při dávkování plynného chloru změnit na z hlediska úpravy pH nestabilní, protože přidávaný chlor "spotřebovává" hydrogenuhličitanové anionty. Většinou však k tomu nedojde, protože dopouštěcí voda přináší nové a toto negativní působení chlorace je eliminováno.

Při své praxi jsem se setkal s oběma případy. Vysokou celkovou alkalitu většinou mívá voda ve venkovních koupalištích, která používají jako zdroj vody studnu nebo vrt. Nízkou celkovou alkalitu většinou mívá voda z povrchového zdroje.

V našich podmínkách se optimální hodnota celkové alkality pohybuje mezi 80 až 120 mg/l ve formě CaCO3 (uhličitanu vápenatého). Na změření celkové alkality existují testery, ale pro její přesné změření lze lépe použít dokonalejších fotometrů.

Nyní přejděme k tomu, jak celkovou alkalitu změnit. Pokud potřebujeme CA zvýšit, je nutné do vody vpravit hydrogenuhličitanové ionty, přidáním přípravku Alkalita Plus se zvýší celková alkalita, ale příliš se nezvýší pH. Snížení je ale poněkud složitější. CA lze snížit pouze tak, že hydrogenuhličitanové a uhličitanové anionty se dostatečným snížením hodnoty pH převedou až na kyselinu uhličitou, a ta se dále rozloží na oxid uhličitý (CO2), který z vody vyprchá. Takového snížení pH ale nelze dosáhnout standardním dávkováním přípravků na snížení pH, protože pH je nutné snížit až na hodnoty kolem 4,00.

Vyhláška č. 135/2004 Sb. neukládá povinnost sledovat jako jeden z parametrů kvality vody hodnotu celkové alkality. Na základě výše uvedených informací ale doporučuji u venkovních bazénů zjistit hodnotu CA alespoň na začátku sezóny před zahájením napouštění, u bazénů s celoročním provozem pak minimálně dvakrát ročně. Vždy by se mělo přistoupit ke zjištění hodnoty CA při výskytu problémů s úpravou pH, a to jak při výrazné nestabilitě pH, tak při praktické nemožnosti jeho změny a jeho vysoké stabilitě.

Ing. Jiří Houžvička, GHC Invest, s.r.o., 5. 3. 2007

Ako upraviť vodu v bazéne?

Na tomto mieste vám prinášame zaujímavé články, publikácie a ostatné materiály, ktoré si môžete prevziať do svojho počítača a tam v pokoji prečítať. V nich nájdete ďalšie užitočné informácie, rady, návody a zaujímavosti, ktoré vám pomôžu lepšie používať a ošetrovať vaše bazény, vírivky a ostatné zariadenia.

Ako si vybrať vírivú vaňu?

Prečo si zadovážiť vírivú vaňu?

Na túto otázku má veľa ľudí, hlavne odborníkov z oblasti hydroterapie jednoznačnú odpoveď. Poďme sa spolu pozrieť, čo vírivá vaňa poskytuje vo viacerých oblastiach.

Načo je dobrá vírivá vaňa?

Zo zdravotného hľadiska:

 • poskytuje širokospektrálnu masáž celého tela pomocou vodných a vzduchových trysiek
 • teplá voda rozširuje cievy, optimalizuje prietok krvi a tým pôsobí na boľavé a poškodené tkanivá, uvoľňuje pohybové ústrojenstvo, znižuje symptómy artritídy a bolesti chrbta
 • stav beztiaže zmierňuje zaťaženie svalov a kĺbov
 • vytvára v tele prírodné látky endorfíny zmierňujúce bolesť
 • podporuje metabolizmus, zažívanie, efektívne znižuje stres a zlepšuje spánok
 • aktivizuje a regeneruje mogovú činnosť, odbúrava napätie
 • uvoľňuje telo po namáhavej práci alebo športovom výkone
 • poskytuje aromaterapeutickú liečbu vdychovaním prírodných liečivých látok
 • poskytuje možnosť prehrávania upokojúcej relaxačnej hudby

Zo spoločenského hľadiska:

 • je prostriedkom na spoločné trávenie voľných chvíľ v kruhu rodiny a priateľov
 • napomáha pri neformálnych stretnutiach obchodných partnerov
 • zmierňuje napätie v rodinných a pracovných vzťahoch
 • dotvára architektúru rodinného domu alebo záhrady
 • dodáva dokonalý imidž vašej osobnosti

Aké kritériá môžeme použiť pri výbere vírivej vane?

Kritérium účelu:

 • V prípade zdravotných ťažkostí si väčšinou vyberáme vaňu s aspoň jedným ležadlom, ktoré zahŕňa komplexnú masáž krčnej chrbtice, medzilopatkových a bedrových stavcov a masáž nôh. Ostatné sedadlá môžu poskytovať jednoduchú uvoľňovaciu masáž. Tu je dôležitý ergonomický tvar sedadiel, aby ste sa cítili príjemne.
 • V prípade športovej masáže kladieme dôraz na väčší počet miest, ktoré každé ponúka iný typ masáže, prevažne s veľkými rotujúcimi tryskami s veľkým výkonom. Taktiež dbáme na masáž nôh.
 • V prípade relaxačnej masáže zohľadňujeme najmä to, aké ďalšie doplnky vaňa má. Či má trysky rôzneho druhu od najsilnejších až po najjemnejšie, či má vaňa perličkovú masáž, vodopád, LED osvetlenie, aromaterapiu, stereo ozvučenie alebo televízor, prípadne ďalšie doplnky.

Kritérium značky:

 • V prípade, že si vyberáte vaňu na reprezentačné účely s maximálnym komfortom, oplatí sa siahnuť hlbšie do vrecka a vybrať si značkovú kvalitu, ktorá vám vydrží dlho bez porúch a hlavne v TOP vyhotovení. Je to podobné ako s autami, približne rovnaká filozofia rozhodovania.
 • Ak potrebujete vaňu za účelom každodenného používania v dobrej kvalite za dobrú cenu, tak sa oplatí vybrať takú, čo vám postačí na vaše špecifické účely. To však neznamená, že za nízku cenu nemôžete mať skvelú výbavu. U nás vás príjemne prekvapíme.

Kde môže byť umiestnená vírivá vaňa?

Interiérové umiestnenie:

 • mnohé vírivky prenesiete bežnými dverami a dajú sa umiestniť vo vykúrenej a dobre odvetranej miestnosti
 • je potrebné v interiéri umiestniť menší odvlhčovač na zníženie vlhkosti
 • taktiež je potrebné mať najlepšie pod vaňou odtokovú guličku a nablízku prívod vody a sprchovací kút
 • miestnosť by mala byť aspoň okolo vírivky obložená keramickým obkladom
 • z hlavného rozvádzača doviezť pod vaňu kábel CYKY 5 × 6 mm2 podľa typu a prídavný zemniaci vodič

Exteriérové umiestnenie:

 • vírivku je možné umiestniť tiež na vonkajšej terase, alebo v záhrade po celý rok, je na to uspôsobená
 • vhodné je ju položiť na spevnenú a rovnú dlažbu
 • mal by byť nablízku prívod vody a odtok do odpadovej jimky
 • z hlavného rozvádzača doviezť pod vaňu kábel CYKY 5 × 6 mm2 podľa typu a prídavný zemniaci vodič
 • je možné vírivku prekryť špeciálnym odsúvateľným prekrytím

Je celoročná prevádzka vírivej vane drahá?

 • naše vírivé vane majú výbornú izoláciu, čo im umožňuje bez problémov udržať veľmi dlhý čas vodu teplú bez nákladného dokurovania
 • na ohriatie pri napúšťaní vody z vodovodu v objeme 1 – 2 m3 potrebujete asi 5 – 7 hodín pri 3 kW ohreve
 • v ďalšom už len minimálne doohrievate vodu podľa nastavenia termostatu
 • vane majú i ekonomický režim a režim proti zamrznutiu, takže mimo kúpania ich môžete udržiavať s minimálnymi nákladmi

Ako udržať čistú vodu vo vírivej vani?

 • naše vírivé vane majú veľmi kvalitnú filtráciu, ktorá je riadená riadiacou jednotkou s pravidelnými filtračnými cyklami
 • požívame veľmi účinnú a kvalitnú chémiu pre vírivky od spoločnosti GHC, ktorá dlhodobo dezinfikuje vodu
 • naše vírivé vane majú prídavnú dezinfekciu ozónom, ktorý výrazne napomáha likvidácii baktérií, a tým šetrí chemické prípravky pridávané do vane
 • ak je vaša vaňa často používaná viacerými ľuďmi denne, je vhodné použiť chlórovú dezinfekciu BluePool Kombi mini tabletami, ktoré sú multifunkčné a veľmi efektívne
 • ak je vaňa vyťažená menej, alebo ak je niekto alergický na chlór, môže sa použiť dezinfekcia bezchlórová na báze kyslíku tiež vo forme tabliet, ktoré sa postupne rozpúšťajú
 • chemické prípravky k vírivkám máme uvedené v časti cenníky
 • raz za týždeň sa odporúča vykonať šokovú dezinfekciu vody; pri jej použití je potrebné vždy vybrať pôvodné tablety, aby sa účinok dezinfekcie neoslaboval
 • pH vody je potrebné udržiavať v rozmedzí od 7,2 – 7,6 prípravkami BluePool pH mínus alebo plus
 • na odstránenie zákalu vo vode používajte BluePool vločkovač a ziskrovač
 • na odstránenie vápnika, železa, mangánu a ťažkých kovov z vody používajte Whirlpool odstraňovač usadenín
 • na priebežnú OXI dezinfekciu proti riasam a vírusom používajte Whirlpool aktivátor, ktorý znásobuje účinok OXI tabliet

Ako si vybrať správny bazén?

Pamätajte!

Pri stavbe vášho rodinného domu je dôležité sa včas rozhodnúť pre stavbu bazéna, rozumne ho umiestniť do interiéru alebo exteriéru a zahrnúť ho do komplexnej stavebnej dokumentácie.

Dodatočné riešenia bývajú väčšinou drahšie, keďže sa treba prispôsobiť už danej novostavbe a rozvodom vody a elektrickej energie. Zároveň by bolo nutné, hlavne u väčších bazénov, získať stavebné povolenie s následnou projektovou dokumentáciou.

Vybrať si bazén nie je pri dnešných ponukách rôznych druhov vôbec jednoduché. Každý typ má svoje výhody aj nevýhody.

Ponúkame vám prehľad bežne dodávaných bazénov pre lepšie rozhodnutie, aký bazén si kúpiť.

Z hľadiska najvyššej kvality a účelnosti môžeme bazény zoradiť nasledovne:

 • nerezové
 • kompozitné
 • z ťažkej fólie
 • s keramickým obkladom
 • montované
 • plastové
 • plechové

Na vybraný typ bazéna sa spracováva presná cenová kalkulácia, ktorá závisí od podmienok stavby a doplnkov. Dôležitá je i statika podložia a celkový prístup mechanizmov na stavenisko. V prípade výskytu spodnej tlakovej vody je vhodné zvoliť železobetónovú vaňu s hydroizolačnou prísadou. Zabráni to budúcej erózii stavby. Taktiež je dôležitá horizontálna i vertikálna rovinnosť stien bazéna.


Bazény vylepované ťažkou fóliou

bazén s ťažkou fóliou
Materiál 1,5mm fólia, UV stabilizovaná, protiplesňová vystužená vysokopevnostnou mriežkou
Záruka 10 rokov
Životnosť 30 rokov a viac
Výhody Dlhá životnosť a odolnosť, stálofarebnosť, akýkoľvek tvar a veľkosť, možnosť schodov, jednoduchá údržba a oprava
Nevýhody Vyžaduje železobetónovú vaňu, občasný výskyt menších záhybov na fólii

Tento typ bazénu sa dá zhotoviť aj ako preplavovaný s napnutou hladinou. Tu treba počítať s prídavnou vyrovnávacou nádržou a prepadovým žľabom okolo bazéna. Náklady u uvedeného typu sú vyššie približne o 50% než u bežných skimmerových bazénov. Preplavované úpravy sa využívajú prevažne na verejné účely.


Plastové bazény

plastové bazény
Materiál 5 mm polypropylén UV stabilizovaný
Záruka 2 roky na konštrukciu
Životnosť 15 rokov a viac
Výhody Nižšia cena, bazén slúži ako stratené debnenie, nenáročná stavebná príprava
Nevýhody Nízka životnosť a záruka, nebezpečie poškriabania, farebná nestálosť povrchu, vydutie a zvlnenie materiálu

Tento typ bazénu sa dá zhotoviť aj ako preplavovaný s napnutou hladinou. Tu treba počítať s prídavnou vyrovnávacou nádržou a prepadovým žľabom okolo bazéna. Náklady u uvedeného typu sú vyššie približne o 50% než u bežných skimmerových bazénov. Preplavované úpravy sa využívajú prevažne na verejné účely.


Plechové bazény s fóliou

plechové bazény fóliové
Materiál Pozinkovaný plech s povrchovou úpravou
Fólia hrúbky 0,6 mm
Záruka 2 roky
Životnosť Fólia 5 rokov a viac
Plech 10 rokov a viac
Výhody Rýchla montáž, nižšia cena, jednoduchá stavebná pripravenosť, plech slúži ako stratené debnenie
Nevýhody Nižšia životnosť a záruka, náchylnosť na pretrhnutie a záhyby fólie, len oválne tvary

Montované bazény s fóliou

Montované bazény s fóliou
Materiál Samonosné plastové panely s výstuhou
Fólia vzorovaná o hrúbke 0,6 mm
Záruka Panely 10 rokov
Fólia 2 roky
Životnosť Panely 30 rokov a viac
Fólia 4 roky a viac
Výhody Variabilnosť tvarov a hĺbky, rýchla montáž, výber viacerých možných farieb a vzorov, možnosť montovaného schodiska
Nevýhody Častejšia výmena fólie, náchylnosť na záhyby, vyžaduje presnú stavebnú prípravu

Nerezové bazény

Nerezové bazény
Materiál Ušľachtilá vysokoodolná nerezová oceľ s povrchovou úpravou
Záruka 2 roky
Životnosť Neobmedzená
Výhody Vysoká odolnosť, variabilita a zostatková hodnota, vynikajúce antibakteriálne a čistiace vlastnosti, rýchla montáž
Nevýhody Vyššie nadobúdacie náklady

Tento typ bazénu sa dá zhotoviť aj ako preplavovaný s napnutou hladinou. Tu treba počítať s prídavnou vyrovnávacou nádržou a prepadovým žľabom okolo bazéna. Náklady u uvedeného typu sú vyššie približne o 50% než u bežných skimmerových bazénov. Preplavované úpravy sa využívajú prevažne na verejné účely.


Kompozitné bazény

Kompozitné bazény
Materiál Keramický prach s reflexnými časticami, 3D efekt
Záruka 2 – 10 – 20 rokov
Životnosť 30 rokov
Výhody Oproti laminátovým bazénom sú vysoko odolné voči mechanickému a chemickému poškodeniu, majú samočistiace trysky, menšie stavebné náklady
Nevýhody Vyššia cena, len typizované tvary a veľkosti

Betónové bazény s obkladom

Betónové bazény s obkladom
Materiál Železobetónová konštrukcia, obklad keramický alebo sklenená mozaika
Záruka 2 roky
Životnosť 20 rokov a viac
Výhody Sú vysoko estetické, možnosť voľby rôznych tvarov, veľkostí a atrakcií
Nevýhody Zložitá stavebná príprava, nutnosť kvalitnej hydroizolácie a špárovky, obtiažna rekonštrukcia a údržba, vhodnejšie do interiéru než do vonkajšieho prostredia

Tento typ bazénu sa dá zhotoviť aj ako preplavovaný s napnutou hladinou. Tu treba počítať s prídavnou vyrovnávacou nádržou a prepadovým žľabom okolo bazéna. Náklady u uvedeného typu sú vyššie približne o 50% než u bežných skimmerových bazénov. Preplavované úpravy sa využívajú prevažne na verejné účely.